Kostenbesparing en bundeling

Wij werken voor meer dan 350 klanten. Dit vereist een andere structuur en manier van werken. Daarin onderscheidt GPR. zich van andere reclamebureaus. Wij zijn altijd op zoek naar het optimaliseren van de communicatie tussen hoofdkantoor en lokale vestigingen en tussen lokale vestigingen en hun klanten. Kostenefficiëntie staat daarbij hoog op de agenda. Denk aan bundeling, schaal- en inkoopvoordeel. Een voorbeeld: het hoofdkantoor introduceert een landelijke campagne, on- en offline, en GPR. verzorgt de lokale doorvertaling voor alle vestigingen. De overall merkuitstraling is gewaarborgd, er is consistentie in communicatie en iedere vestiging beschikt over lokale ‘tailor made’ middelen. Opmaak, drukwerk en verspreiding worden gecombineerd, de kosten van ontwerp gedeeld en er wordt schaalvoordeel behaald in de uitvoering. Zo bouwen we samen aan een sterk merk én besparen we kosten.